Welcome to New Rainbow Public School    0120-4846324     nrpschool@gmail.com  

Admission Result – 2024-25

Shortlisted Entrance Test Result – 2024-25

Candidate Name Father Name Seeking Admission in Last Date for Admission
Yash Pathak Mr. Sunil Pathak IX 23-03-2024
Ansh Pal Mr. Sanjay Kumar Pal IX 20-03-2024
Shikha Gautam Mr. Ramvir Gautam IX 20-03-2024
Angel Malik Mr. Aishvyendra Malik V 20-03-2024
Garv Dhoundiyal Mr. Shiv Chand Dhoundiyal II 20-03-2024
Shrishti Goyal Mr. Vishal Goyal UKG 20-03-2024
Twinkle Goyal Mr. Vishal Goyal LKG 20-03-2024
Rishab Negi Mr. Yashpal Singh I 20-03-2024
Bhavishya Mr. Arjun Singh IX 15-03-2024
Ansh Nagar Mr. Arjun Singh V 15-03-2024
Kanishk Thakur Mr. Shailesh Singh UKG 15-03-2024
Kartik Mr. Rajeev Kumar Singh III 12-03-2024
Anya Singh Mr. Jogendra Singh IX 12-03-2024
Ayushi Singh Mr. Shailendra Singh VIII 12-03-2024
Vansh Bisht Mr. Hem Singh Bisht II 09-03-2024
Vaishnavi Mr. Arvind Kumar III 09-03-2024
Price Kumar Pal Mr. Chotte Lal VI 09-03-2024
Nidhi Mr. Rakesh Kumar IX 09-03-2024
Vihaan Chaudhary Mr. Vikarant Kumar Nursery 09-03-2024
Sarthak Pal Mr. Sanjay Pal Nursery 05-03-2024
Anishka Maurya Mr. Dinesh Chand IX 05-03-2024
Abhijeet Kumar Mr. Rakesh Kumar II 05-03-2024
Aryan Mr. Ravi Kumar VIII 05-03-2024
Sanya Mr. Ravi Kumar VII 05-03-2024
Harsh Jain Mr. Nitin Jain VI 05-03-2024
Mohi Kaushik Mr. Vikrant III 28-02-2024
Agrima Singh Mr. Mirjesh Kumar Singh I 28-02-2024
Manan Khari Mr. Sandeep Kumar VI 28-02-2024
Aayash Kapil Mr. Anuj Kapil I 28-02-2024
Atharv Kapil Mr. Anuj Kapil LKG 28-02-2024

Page No. << 1 2 3 4 [5] 6 7 8 >>